Pages

Senin, 21 Februari 2011

Hadits Nabi Muhammad SAWHadits
Diantara (tanda) kebaikan keislaman seseorang adalah ia meninggalkan perkara yang tidak berguna baginya [HR Tirmidzi]
---------------------------------
Dan Allah senantiasa menolong hambaNya selama hamba itu menolong saudaranya. [HR. Muslim]

---------------------------------
Sampaikanlah apa yang berasal dariku walaupun hanya satu ayat [HR. Muslim]
Allah mengelokkan wajah seseorang yang mendengar sesuatu dari kami lalu disampaikannya sebagaimana yang ia dengar. Sebab, banyak yang menyampaikan lebih sadar daripada yang hanya mendengar [HR. At-Tirmidzi]
---------------------------------
Ajaklah mereka memeluk Islam dan beritahu mereka apa-apa yang diwajibkan atas mereka yang berupa hak Allah di dalamnya. Demi Allah, Allah memberi petunujuk kepada seseorang lantaran engkau, adalah lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. [HR. Al-Bukhari]
---------------------------------
Barangsiapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakannya. [HR. Muslim]
---------------------------------
“Orang yang tidak mempunyai hafalan Al Qur’an sedikit pun adalah seperti rumah kumuh yang mau runtuh.” [HR. Tirmidzi]
---------------------------------
“Setiap anak adam sering berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang orang yang bertaubat” [HR. Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah dan ad Darimi]
dari amirul mukminin, abu hafsh, umar bin khaththab r.a., ia berkata, “saya mendengar rasulullah saw bersabda, ‘setiap amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. dan barang siapa yang hijrahnya Karena dunia yang diinginkannya atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya.’” [HR Bukhari dan Muslim]
---------------------------------
Abu hurairah ra. menerangkan bahwa ada seseorang lelaki berkata kepada Nabi Saw, “berilah aku nasihat”, beliau menjawab “jangan marah”, maka diulanginya beberapa kali, kemudian nabi bersabda, “jangan marah.” [HR Bukhari]
---------------------------------
sesungguhnya seorang mu’min bila berbuat dosa, terjadilah suatu titik hitam pada hatinya. maka jika dia taubat dan mencabut diri dari dosa itu serta segera memohon ampun kepada Allah, terhapuslah titik hitam itu. tetapi jika bertambah dosanya, maka bertambah pula titik itu. itulah ‘raana’ yang disebutkan Allah dalam quran [HR Ahmad]
---------------------------------
Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat (syubhat/samar, tidak jelas halal-haramnya), yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa yang menjaga hal-hal musyabbihat, maka ia telah membersihkan kehormatan dan agamanya… [HR Bukhari]
---------------------------------
“…karena sesungguhnya obatnya ketidakpahaman adalah bertanya.” [HR Abu Dawud di Ath Thohaaroh no. 336 dan Ibnu Majah no. 572, dan ini hadits yang hasan (lihat Jaami’ul Ushuul 7/263)]
---------------------------------
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan berpuasa. Para shahabat berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya hari itu diagungkan oleh Yahudi.” Maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Di tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada tanggal 9.”, tetapi sebelum datang tahun depan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah wafat.” [HR Muslim, Abu Daud]
---------------------------------
Rasulullah ditanya tentang puasa Asyura, beliau menjawab: “Puasa itu bisa menghapuskan dosa2 kecil pada tahun kemarin.” [HR Muslim]

0 komentar:

Posting Komentar